اخبار

آمارعمل بسته مغز(گامانایف) در مرکزگامانایف ایران تیر ماه 1394

ردیف

نوع بیماری

تعدادکل

1

Pituitary Adenoma

12
2

Metastasis

9
3

Meningioma

21
4

Glial tumor

6
5

Cavernoma

1

6

Acoustic Schwanoma

8
7

Acoustic Neurinoma

1

8

Trigeminal Neuralgia

1
9

Lymphoma

1
10

Cushing disease

1
11

Epandymoma

1

جمع کل 62

 

 

 

 


نشانی ما: ایران، تهران، خیابان دستگردی (ظفر)، جنب بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)،  پلاک 195، مرکز گامانایف ایران

مسیرهای دسترسی به مرکز گامانایف ایران 
مترو: خط 1 مسیر تجریش،  ایستگاه دکتر شریعتی  (نزدیک ترین ایستگاه) 
پارکینگ: پارکینگ مرکز گامانایف ایران اختصاصی است. 
جای پارک در خیابان: به سختی