دانستنی های پزشکی

دربارۀ مغز چه می‌دانید؟ (بخش یکم)

مغز کارهایی را که تصميم به انجام آن می‌گيريم (مانند راه ‌رفتن و یا حرف‌ زدن) و کارهایی که بدن ما بدون فکر کردن انجام می‌دهد (مانند تنفس) هدایت می‌كند. مغز همچنین مسئول حواس پنجگانۀ ما (بینایی، شنوایی، بساوايی، چشایی و بویایی) حافظه، احساسات، و شخصیت ما است. مغز شبکه‌ای از عصب‌ها و پیام‌ها را که از درون خودش به بقیۀ بدن می‌رساند؛ برخی عصب‌ها مستقیماً از مغز به چشم‌ها، گوش‌ها، و دیگر قسمت‌های سر می‌روند؛ برخی دیگر در درون نخاع قرار دارند تا مغز را به بقیۀ قسمت‌های بدن وصل كنند. در داخل مغز و ستون فقرات، سلول‌های گلیال  (Glial)سلول‌های عصبی را محاصره می‌كنند و آنها را در مکان خود ثابت نگه می‌دارند.

مغز، این تودۀ نرم و اسفنجی به سه طریق محافظت می‌شود:

-         استخوان جمجمه

-         سه لایۀ نازک از بافت‌ها، مننژها یا آبشامه (Meninges)

-         مایع آبکی (مایع مغزی نخاعی) که در فضای بین مننژها و در فضاهای داخل مغز (بطن‌های مغز) جریان دارد

سه بخش مهم در مغز فعالیت‌های مختلفی را کنترل می‌كنند:

مخ: مخ از اطلاعات داده شده توسط حواس استفاده می‌كند تا به ما بگوید در اطراف ما چه می‌گذرد و بدن ما چگونه بايد به آنها پاسخ دهد. این بخش از مغز، کنترل‌کنندۀ مطالعه، تفکر، یادگیری، صحبت، و احساسات است. مخ به نیمکره‌های مغزی چپ و راست تقسیم می‌شود. نیمکرۀ راست عضلات سمت چپ و نیمکره چپ عضلات سمت راست بدن را کنترل می‌كند.

مخچه:  مخچه تعادل در راه رفتن و ایستادن و دیگر فعالیت‌های پیچیده را کنترل می‌كند.

ساقۀ مغز: ساقۀ مغز، مغز را به ستون فقرات متصل می‌كند؛ وظيفۀ این بخش کنترل تنفس، حرارت بدن، فشار خون، و دیگر عملکردهای اساسی بدن است.

 

 

 


نشانی ما: ایران، تهران، خیابان دستگردی (ظفر)، جنب بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)،  پلاک 195، مرکز گامانایف ایران

مسیرهای دسترسی به مرکز گامانایف ایران 
مترو: خط 1 مسیر تجریش،  ایستگاه دکتر شریعتی  (نزدیک ترین ایستگاه) 
پارکینگ: پارکینگ مرکز گامانایف ایران اختصاصی است. 
جای پارک در خیابان: به سختی