اسلایدشو

چه بیماری هایی با گامانایف درمان پذیرند؟

۱. تومورهای خوش‌خیم مغزی :

-        آکوستیک نوروما/ شوانوما (Acoustic Neuromas)

-        مننژیوما (Meningioma)

-        آدنوم‌های هیپوفیز ( Pituitary tumors)

-        همانژیوبلاستوما  (Hemangio blastomas)

-        کوردوما (Chordomas)

-        تومورهای پینه‌آل (Pineal tumors)

۲. تومورهای بدخیم مغزی

-        متاستاز (Metastases)

-        تومورهای گلیال ( Glial tumors)

-        ملانوم چشمی (Ocular melanomas)

-        کرانیوفارنژیوما

۳. ناهنجاری‌های عروقی مغز

-        ناهنجاری‌های شریانی وریدی (AVM , AVF)

-        ناهنجاری‌های کاورنوس (Cavernous Malformations)

-          بیماری‌های عملکردی اعصاب (Functional Disorders)

-        دردهای مقاوم به درمان (Intractable pain)

-        نورالژی عصب تری‌ژمینال (Trigeminal neuralgia)

 

 


نشانی ما: ایران، تهران، خیابان دستگردی (ظفر)، جنب بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)،  پلاک 195، مرکز گامانایف ایران

مسیرهای دسترسی به مرکز گامانایف ایران 
مترو: خط 1 مسیر تجریش،  ایستگاه دکتر شریعتی  (نزدیک ترین ایستگاه) 
پارکینگ: پارکینگ مرکز گامانایف ایران اختصاصی است. 
جای پارک در خیابان: به سختی