بیمه های طرف قرارداد

بیمه های طرف قرارداد با بخش گامانایف :

1- شرکت سهامی بیمه ایران 2- شرکت سهامی بیمه دانا
3- شرکت بیمه آسیا 4- شرکت بیمه پارسیان
5- سازمان صدا و سیما  6- شرکت بیمه کمک رسان ایران (SOS)
7- بیمه کوثر  8-بانک مرکزی  
9- شرکت شهرسالم (شهرداری) 10- صنعت نفت تهران
11- بانک صادرات ایران 12-  بانک ملت
13- بیمه میهن
 


بیمارانی که تحت پوشش یکی از بیمه‌های فوق هستند، پس از مراجعه به مرکز و تأیید نیاز به عمل گامانایف آنان توسط پزشکان متخصص تیم‌های درمانی و مشخص شدن تاریخ عمل، با مراجعه به پذیرش، پیش فاکتوری برای مراجعه به سازمان بیمه‌گر خود دریافت می‌کنند. پس از مراجعه به مؤسسه بیمۀ مربوطه‌، بایستی معرفی‌نامه‌ای که حاوی تعهد مؤسسه بیمه‌گر در خصوص تمامی یا بخشی از هزینۀ عمل گامانایف است به مرکز ارائه نمایند.


 

بخش گامانایف طرف قرارداد بیمه‌های پایه نیست، یعنی بیمارانی که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، روستائی و عشایری هستند نمی‌توانند از تسهیلات بیمه‌ای خود برای تأمین هزینه عمل گامانایف استفاده کنند. بیماران مزبور در صورت تمایل می‌توانند پس از عمل با دریافت نامه و صورت هزینه از مرکز به بیمه‌گر پایۀ خود مراجعه و برحسب مقررات، از تسهیلات بیمه پایه خویش بهره‌مند شوند.


 

بیمه های طرف قرارداد با بخش رادیوتراپی :

۱- سازمان بیمه تأمین اجتماعی 2- سازمان بیمه خدمات درمانی
3-  بیمه سامان  4-  سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
5-  شرکت سهامی بیمه ایران 6- شرکت سهامی بیمه دانا
7-  شرکت بیمه آسیا 8-  شرکت بیمه پارسیان
9- بانک مرکزی 10-  شرکت شهرسالم (شهرداری)
11- بیمه میهن 12- بانک ملت
13- بیمه کوثر  

 
 

بیمارانی که تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی روستائیان و عشایر هستند، بایستی با دفترچه بیمه خود که دارای کد ارجاع و مهرپزشک خانواده است به مرکز مراجعه کنند، در غیر این‌صورت امکان پذیرش و استفاده از بیمه روستایی برای ایشان مقدور نیست.


بیمه‌های طرف قرارداد با بخش تصویربرداری:

۱- سازمان بیمه تأمین اجتماعی 2- سازمان بیمه خدمات درمانی
3-بیمه کوثر   4-  سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
5-  شرکت سهامی بیمه ایران 6- شرکت سهامی بیمه دانا
7-  شرکت بیمه آسیا 8-  شرکت بیمه پارسیان
9-  شرکت بیمه کمک رسان ایران (SOS) 10-  شرکت شهرسالم (شهرداری)
11- بانک صادرات ایران 12- بانک ملت
13- سازمان صدا و سیما
14-  بانک مرکزی
15- بیمه میهن


 

بیمارانی که تحت پوشش بیمه خدمات درمانی روستایی و عشایری هستند، بایستی با دفترچه بیمه خود که دارای کد ارجاع و مهر پزشک خانواده است به مرکز مراجعه کنند. درغیراین‌صورت امکان پذیرش و استفاده از بیمه روستایی برای ایشان مقدور نیست و بایستی هزینه خدمات را به صورت آزاد بپردازند.
بیمارانی که علاوه بر بیمه‌های پایه تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی طرف قرارداد هستند نیز  می‌توانند با استفاده از تسهیلات بیمه تکمیلی خود از خدمات تصویربرداری این مرکز استفاده نمایند.

 

 


نشانی ما: ایران، تهران، خیابان دستگردی (ظفر)، جنب بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)،  پلاک 195، مرکز گامانایف ایران

مسیرهای دسترسی به مرکز گامانایف ایران 
مترو: خط 1 مسیر تجریش،  ایستگاه دکتر شریعتی  (نزدیک ترین ایستگاه) 
پارکینگ: پارکینگ ندارد. 
جای پارک در خیابان: به سختی