برنامۀ کاری تیم‌های پزشکی گامانایف

برنامۀ کاری تیم‌های پزشکی گامانایف

دکتر آذر :

دکتر کاظمی : سه شنبه

 دکتر بیطرف : یک‌شنبه

دکتر عالیخانی : چهارشنبه

دکتر اسدی :

دکتر تهامی :

دکتر شهزادی :

دکتر زالی :

دکتر صادقی : با هماهنگی قبلی

 
برنامۀ کاری پزشکان بخش رادیوتراپی

دکتر سلمانیان: یکشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه

دکتر عارف‌پور:  دوشنبه و چهارشنبه

دکتر میرزایی‌: یک‌شنبه

 دکتر عقیلی: دوشنبه

دکتر گرجی بیانی : شنبه تا چهارشنبه

دکتر احتجاب : دوشنبه 

دکتر نامی مقدم: سه‌شنبه

دکتر غیاثی: شنبه و سه شنبه

دکتر طاهری پناه : یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه

 

 


نشانی ما: ایران، تهران، خیابان دستگردی (ظفر)، جنب بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)،  پلاک 195، مرکز گامانایف ایران

مسیرهای دسترسی به مرکز گامانایف ایران 
مترو: خط 1 مسیر تجریش،  ایستگاه دکتر شریعتی  (نزدیک ترین ایستگاه) 
پارکینگ: پارکینگ ندارد. 
جای پارک در خیابان: به سختی