برنامۀ کاری تیم‌های پزشکی گامانایف

برنامۀ کاری تیم‌های پزشکی گامانایف

۱. دکتر آذر و دکتر کاظمی: شنبه و سه شنبه

۲.  دکتر بیطرف و دکتر عالیخانی: یک‌شنبه و چهارشنبه

۳.  دکتر تهامی و دکتر اسدی: دوشنبه

۴.  دکتر صادقی و دکتر عالیخانی: دوشنبه

۵. دکتر شهزادی و دکتر زالی و دکتر طباطبائی‌فر: پنج‌شنبه


 
برنامۀ کاری پزشکان بخش رادیوتراپی

۱. دکتر سلمانیان: یکشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه

۲.  دکتر صانعی: سه‌شنبه و شنبه

۳. دکتر عارف‌پور: شنبه و دوشنبه

۴. دکتر میرزایی‌: یک‌شنبه

۵.  دکتر عقیلی: دوشنبه

۶. دکتر فرزین: شنبه تا چهارشنبه

 

 

 


نشانی ما: ایران، تهران، خیابان دستگردی (ظفر)، جنب بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)،  پلاک 195، مرکز گامانایف ایران

مسیرهای دسترسی به مرکز گامانایف ایران 
مترو: خط 1 مسیر تجریش،  ایستگاه دکتر شریعتی  (نزدیک ترین ایستگاه) 
پارکینگ: پارکینگ مرکز گامانایف ایران اختصاصی است. 
جای پارک در خیابان: به سختی