اخبار

سیستم اپید در رادیوتراپی مرکز گامانایف ایران

این مرکز جزو معدود مراکزی در ایران است که دستگاه رادیوتراپی آن مجهز به سیستم  Electronic Portal Imaging Device) EPID) می باشد . EPID در واقع یک سیستم کنترل کننده است که موقعیت منطقه تحت درمان را  دبل چک می کند و کمک می کند از خطاهای درمانی کاسته شود. برای مثال تغییرات ناگزیر و متناوب فیزیولوژیک محل تومورها را شناسایی می کند و به پزشک و تیم درمانی نشان می دهد که موقعیت فعلی تومور و بافت های نرمال نسبت به زمانی که بیمار برای رادیوتراپی سی تی اسکن و نشانه گذاری شده چه تفاوتی دارد. نمونه هایی از کاربرد موثر این تکنیک، شناسایی تغییرات فیزیولوژیک در درمان انواع تومور های لگنی به علت متغیر بودن حجم مواد دفعی در مثانه و رکتوم، تغییر مکان تومور های قفسه سینه به علت حرکات تنفسی، کاهش سایز تومور به علت پاسخ درمانی در حین جلسات رادیوتراپی و همچنین تغییرات وزن بیمار می باشد.  در واقع این سیستم با شناسایی این تغییر پوزیشن های غیر قابل اجتناب به کاهش خطا در درمان و افزایش دقت رادیوتراپی و همچنین کاهش عوارض درمان کمک شایانی می کند.

 

 


نشانی ما: ایران، تهران، خیابان دستگردی (ظفر)، جنب بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)،  پلاک 195، مرکز گامانایف ایران

مسیرهای دسترسی به مرکز گامانایف ایران 
مترو: خط 1 مسیر تجریش،  ایستگاه دکتر شریعتی  (نزدیک ترین ایستگاه) 
پارکینگ: پارکینگ ندارد. 
جای پارک در خیابان: به سختی