اخبار

هفتم آپریل روز جهانی سلامت

هفتم آپریل روز بهداشت جهانی نام گذاری شده است. یکی از بزرگترین اهداف سازمان سلامت جهانی پوشش دادن به بهداشت جهانی است. کلید دستیابی به این هدف اینست که اطمینان حاصل شود که هر کسی بتواند مراقبتی را که نیاز دارد، در قلب جامعه بدست آورد. اما هنوز میلیون ها نفر به مراقبت های بهداشتی دسترسی ندارند. میلیون ها نفر مجبورند بین مراقبت های بهداشتی و سایز هزینه های روزانه مانند غذا، لباس و ... یکی را انتخاب کنند. امید است روزی با اعمال روش های مراقبتی مانند تبلیغات گسترده در زمینه های بهداشت محافظتی و پیشگیرانه، توانبخشی و توجه هر چه بیشتر به مراقبت های اولیه افراد و خانواده ها بعنوان عناصر اصلی خدمات بهداشتی، توانمند سازی افراد، خانواده ها و جوامع برای بهینه سازی سلامت آنان، سلامت و بهداشت در دنیا به شکل چشمگیری ارتقا پیدا کند.

 

 


نشانی ما: ایران، تهران، خیابان دستگردی (ظفر)، جنب بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)،  پلاک 195، مرکز گامانایف ایران

مسیرهای دسترسی به مرکز گامانایف ایران 
مترو: خط 1 مسیر تجریش،  ایستگاه دکتر شریعتی  (نزدیک ترین ایستگاه) 
پارکینگ: پارکینگ ندارد. 
جای پارک در خیابان: به سختی