اخبار

شماره پنجم نشریه بنیاد منتشر شد

شماره جدید فصلنامه داخلی بنیاد منتشر شد.

این شماره را می توانید از هرکدام از مراکز وابسته به بنیاد خیریه کامرانی تهیه کنید.

 

 


نشانی ما: ایران، تهران، خیابان دستگردی (ظفر)، جنب بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)،  پلاک 195، مرکز گامانایف ایران

مسیرهای دسترسی به مرکز گامانایف ایران 
مترو: خط 1 مسیر تجریش،  ایستگاه دکتر شریعتی  (نزدیک ترین ایستگاه) 
پارکینگ: پارکینگ مرکز گامانایف ایران اختصاصی است. 
جای پارک در خیابان: به سختی