اخبار

روز مادر امسال در بنیاد خیریه کامرانی

در آستانه روز مادر، خانواده بزرگ بنياد خيريه كامراني تلخ ترين روز خود را گذراند. بانو پروين دخت ميهن مادري مهربان، مديري مدبّر و مهرباني از جنس فرشته ها در آرامگاه ابدي خود در جوار همسرش آرام گرفت. قدردان همراهي تك تك شما عزيزان هستيم.
#بنيادخيريهكامراني #بنيادخيريهكامرانى #بنيادكامرانى #بنيادكامراني

 

 

 


نشانی ما: ایران، تهران، خیابان دستگردی (ظفر)، جنب بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)،  پلاک 195، مرکز گامانایف ایران

مسیرهای دسترسی به مرکز گامانایف ایران 
مترو: خط 1 مسیر تجریش،  ایستگاه دکتر شریعتی  (نزدیک ترین ایستگاه) 
پارکینگ: پارکینگ ندارد. 
جای پارک در خیابان: به سختی