اخبار

دسته بندی بیماران کورونا ویروس

 

این عکس خیلی خوب دسته‌بندی بیماران کرونا را نشان می‌دهد.
۱‌) حدود ۳۰ درصد بیماران علائمی ندارند و در کمتر از یک هفته همه‌ی آنها با پاسخ ایمنی مناسب در مقابل ویروس ایمن می‌شوند. این گروه تا حدود دوهفته ناقل ویروس هستند.
۲)‌ حدود ۵۵ درصد بیماران علائم خفیف دارند. کمتر از یک هفته بعد از آلوده شدن علائم شروع می‌شود و بعد از چند روز هم خوب می‌شوند. تمام این گروه پاسخ ایمنی خوبی به ویروس می‌دهند و ایمن می‌شوند. این بیماران تا سه هفته ناقل ویروس هستند.
۳)‌ حدود ۱۰ درصد بیماران علائم شدید نشان می‌دهند. علائم در اواخر هفته اول شروع می‌شود. بعد از چند روز شدت بیماری بسیار زیاد می‌شود و در بیمارستان بستری می‌شوند. بیشتر این گروه بعد از دو هفته پاسخ ایمنی مناسب نشان می‌دهند و ایمن می‌شوند. متاسفانه پانزده درصد این گروه در نهایت فوت می‌کنند. این گروه تقریبا چهار هفته ناقل بیماری هستند.
۴)‌ حدود ۵ درصد بیماران علائم بسیار شدید نشان می‌دهند. بعد از چند روز علائم شدید شروع می‌شود، تنفس بسیار مشکل می‌شود و نیاز به آی‌سی‌یو و ventilator است. در نهایت ۵۰ درصد این گروه بهبود پیدا می‌کنند و در مقابل کرونا ایمن می‌شوند.

یک مشکل بزرگ اپیدمی کرونا گروه اول است چرا که قسمت بزرگی از بیماران را تشکیل می‌دهند، هیچ علائمی ندارند اما دو هفته ویروس را پخش می‌کنند. برای همین بسیار مهم است که همه‌ی ما، فارغ از اینکه بیمار شده‌ایم یا نه - که شاید هرگز متوجه نشویم - تلاش کنیم جلوی پخش بیشتر ویروس را بگیریم. *محمد رشیدیان
.

 

 


نشانی ما: ایران، تهران، خیابان دستگردی (ظفر)، جنب بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)،  پلاک 195، مرکز گامانایف ایران

مسیرهای دسترسی به مرکز گامانایف ایران 
مترو: خط 1 مسیر تجریش،  ایستگاه دکتر شریعتی  (نزدیک ترین ایستگاه) 
پارکینگ: پارکینگ ندارد. 
جای پارک در خیابان: به سختی