اخبار

آیا من باید ماسک بزنم ؟

 

برای فهمیدن این موضوع لطفا نمودار زیر را دنبال کنید و به سوالات جواب دهید. 

البته توصیه شده هنگام ورزش در خارج از منزل از ماسک استفاده نشود چرا که ممکن است مشکلات تنفسی ایجاد کند. 

 

 


نشانی ما: ایران، تهران، خیابان دستگردی (ظفر)، جنب بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)،  پلاک 195، مرکز گامانایف ایران

مسیرهای دسترسی به مرکز گامانایف ایران 
مترو: خط 1 مسیر تجریش،  ایستگاه دکتر شریعتی  (نزدیک ترین ایستگاه) 
پارکینگ: پارکینگ ندارد. 
جای پارک در خیابان: به سختی